Կանայք քաղաքականությունում

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն 2011թ-ից իր օրակարգում ներառեց խաղաղաշինության գործընթացում կանանց մասնակցության բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր: Ձևավորելով իր` Կանանց, Խաղաղության և Անվտանգության կարևոր հիմնասյունը, 2011թ. կազմակերպությունը սկսեց «Սևազգեստ կանայք» միջազգային ֆեմինիստական շարժումը տարածել Հայաստանում՝ հատկապես մարզային երիտասարդ կանանց շրջանում: 2016թ-ից ՀԱԲ-ի ջանքերով «Սևազգեստ կանայք» միազգային շարժման հայաստանյան նախաձեռնությունը գործում և հանդես է գալիս որպես անկախ մարմին` ղեկավարվելով իր իսկ երիտասարդ անդամների կողմից: 
2013թ. մի քանի կազմակերպության համագործակցությամբ և ջանքերով ստեղծվեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդի 1325 բանաձևի մշտադիտարկման հայաստանյան խումբը, որը պետք է մշտադիտարկման զեկույցներ պատրաստեր Հայաստանում ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի իրականացման վերաբերյալ: 2015թ. խաղաղաշինական գործունեության շրջանակներում կազմակերպությունն ակտիվորեն սկսեց ջատագովման գործընթաց` ուղղված երկրում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, որն իր հերթին հիմք կստեղծեր ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ Գործողությունների ազգային ծրագրի ընդունման համար: 2015-2016թթ. ՀԱԲ-ն է՛լ ավելի ամրապնդեց իր համագործակցությունը «Կին խաղարարարների համաշխարհային ցանցի» հետ, որի արդյունքում սկիզբ դրվեց նոր ծրագրի` ուղղված Հայաստանում ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի վերաբերյալ Գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծմանը` պետական մարմինների հետ սերտ համագործակցությամբ: 
2015-2016թթ. ՀԱԲ-ն է՛լ ավելի ամրապնդեց իր համագործակցությունը «Կին խաղարարարների համաշխարհային ցանցի» հետ, որի արդյունքում սկիզբ դրվեց նոր ծրագրի` ուղղված Հայաստանում ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի վերաբերյալ Գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծմանը` պետական մարմինների հետ սերտ համագործակցությամբ: 

Էջ 3, 3-ից

Search

Follow us (AM)

Coming Events (AM)

No events found

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.