Page 2 of 2


ՀԱԲ-ը ներկայացրել է իր դիտարկումներն ու առաջարկները հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչների վերաբերյալ.… https://t.co/Nj55TDnm5E

«Գենդերային դիսկուրս․ կարծրատիպեր, մեդիա, մշակույթ» #վեբինար-ի տեսաձայնագրությունը դիտեք՝ https://t.co/eTjCI4CPgM… https://t.co/fL585jBlTz

Search

Follow us

Coming Events

No events found

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.